Der skylles kalkgrums ud. Foto: Jørgen Stæhr
Slap stråle
Af Jørgen Stæhr
22.1.2020

Vi er jo velsignet med et vandværk som forsyner os med det nok bedste drikkevand i verden, hvilket nogle os tænker på og er taknemmelige for på daglig basis. Træerne vokser dog ikke altid ind i himlen, sådan drikkevandsmæssigt, for nogle af de personer som er ansvarlige for forsyningssikkerheden flintrer i øjeblikket rundt for at finde ud af hvorfor vandet ud til nogle haner kun når frem i alt for beskedne mængder.

De ved godt hvad miseren skyldes. Der er tale om kalkaflejringer som gennem mere end 30 år har udfældet sig i ledningsnettet, og som ikke er helt nemme at lokalisere. Der er i dag blevet gravet diverse huller ned til ledningerne, hvor man regner med at grumset har samlet sig og der vil i morgen blive foretage udskylning af rørene. En del ejendomme vil i løbet af dagen (og måske de følgende dage) periodevis være uden vand, og sligt finder man sig jo tålmodigt og gerne i når man kender årsagen.

Ill.: Jørgen Minor
Statistik og tilfældigheder
Af Jørgen Minor
22.1.2020

Når nu man har bolig og værksted i samme hus og har haft det i en menneskealder. Og når nu de to funktioner har det med at gro sammen. Og når nu man ikke er så glad for at smide noget ud. Ja, så får man med årene et problem. Husalfen er ømt overbærende, blot gangarealerne holdes fri, og det ikke lugter, men alligevel. Med et kukurs regelmæssighed melder sig hvert år i januar trangen til at rydde op og smide ud. Og apropos samme ur, så går der hvert år kuk i projektet. Opsmøgede ærmer, sammenbidte tænder, tolv affaldssække er klar, nu skal der smides ud og sorteres i det museale rod. Og allerede ved den første sæk strander projektet. Igen!

Fra et af de arkæologiske lag dukker en støvet mappe op, ”Statistik og Tilfældighed” står der på den. Nok endnu en idé der skulle arbejdes videre på til en klumme. Efter lidt for mange runde fødselsdage er hukommelsen også noget støvet, så inden mappen sendes mod sin skæbne til småt brændbart, tjekker jeg lige. Der er tre stykker papir i mappen. Øverst en lille afrevet lap, hvor der med ulden blyantskrift står ”tilfældighedernes spil?”. Næste ark er et gult eksamenspapir med skolens stempel. Åbenbart har jeg kedet mig under en dræbende firetimers eksamensvagt og diskret griflet et par strøtanker ned. Sidste ark er en mødedagsorden fra poeternes sammenrend, hvor jeg har skrevet på bagsiden. Uf, se en rødvinsplet, sådan er poeter. Jeg læser første ark:

Min datter flyttede til Humlebæk og blev nabo til Rikke, der senere blev forstander på højskolen. De havde ikke set hinanden før. Velkomstkaffe og hyggesnak og det uundgåelige spørgsmål: Hvor kommer du fra? Ja, Mette kom jo fra Bogø. Pudsigt, dér havde Rikke også boet, hendes far var ven med kostskolens forstander og fungerede på en af tilværelsens mellemstationer som lærer på kostskolen et par år. Meget pudsigt, for dér var Mettes far også lærer. Men hvor boede du så? På Hovedgaden. Ja, men den er lang, hvilket nummer? Nummer 58. Men det var jo dér jeg boede, det lange bindingsværkshus med to skorstene? Bingo! Så tog de to nye naboer fotoalbums frem. Rikke havde et billede fra en af de få rigtige vintre, hvor hendes far havde fotograferet hende som lille glad pige på toppen af en hushøj snedrive i baghaven. Mette fandt så fra sit album et billede, hvor hendes far under den næste af de få gammeldags vintre havde fotograferet hende som lille glad pige på toppen af en hushøj snedrive i baghaven. Er der en logisk vej fra to snedriver på Bogø til to lærerboliger i Humlebæk?

Statistik er sikkert en udmærket videnskab, men jeg gad nok se det regneark, hvor sandsynligheden for at sådan to ruter på tilværelsens siksak-veje og tilfældigheder finder sammen i tid og sted og personer - over en kop kaffe. Men er det ikke skønt, at livet ikke er et regneark! Næste papir, jeg læser videre:

I en pause under et bestyrelsesmøde i forfatterforeningen kom jeg tilfældigt til at sidde sammen med en spændende forfatter med et dramatisk og eventyrligt liv. Jeg havde ikke mødt hende før, hun hed Bergit. Efter lidt litterær pludren over et glas rødvin spurgte hun, hvor jeg boede? Bogø. Nej hvor pudsigt, dér havde hun også boet engang med sin eksmand, kostskolelærer Per Forchhammer og deres lille datter Rikke! På Hovedgaden, nåda? Og i nr. 58? det lange bindingsværkshus med to skorstene? deres hus? Bingo! Ja, skorstenene havde jeg altså revet ned og meget var ændret, men vi talte os gennem en virtuel nostalgisk rundtur i det lavloftede hus og haven. Og jeg havde da forhåbentlig ikke fældet hendes valnøddetræ? Jo, desværre, men kvædetræet stod endnu. Åh, kvædetræet!

På den lange køretur hjem tænkte jeg undtagelsesvis ikke på, hvad jeg burde og kunne have sagt under mødet. Tankerne rumlede omkring det statistisk umulige sammentræf af omstændigheder, jeg havde oplevet. Al politik og religion går ud på at fjerne tilfældigheden fra menneskers liv. Rolig nu, lige frem, partiet eller Vorherre har styr på tingene. Fint nok, men for et gammelt rodehoved luner det nu, når der ind imellem også er roderi i evangeliet eller på regnearket og det usandsynlige sker – ovenikøbet to gange!

Januars store oprydningsprojekt standsede ved første sæk og en mappe med tilfældigheder, der så ikke endte i småt brændbart. Jeg lagde de elleve ubrugte sække ud på hylden med sække. Hovsa, der lå jo elleve sække fra sidste år. Men næste år til januar, så …

KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Færgen IDA. Foto: Jørgen Stæhr
Kunne du tænke dig at hjælpe lidt?
Af Flemming Nielsen
22.1.2020

Færgen Idas Venner har i årevis medvirket til at arrangere små og store indslag der har til formål at skabe kendskab til færgen, bl.a. arrangerer vi Onsdagssejladser, Cykeldag, Piratsejladser og hvad vi ellers kan finde på, gerne i samarbejde med andre arrangementer på Bogø. Økonomisk har foreningen da også kunnet spytte lidt i kassen til renoveringen af Ida, men trods vore over 700 støttemedlemmer er det selvsagt fra andre kilder de millioner er fundet der nu har bragt Ida i en sådan stand at Danmarks smukkeste færge nu er klar til at besejle Grønsund mange år endnu. I forbindelse med Idas 60 års fødselsdag i sommer blev hun jo næsten udødeliggjort, da Skibsbevaringsfonden nu har overtaget ansvaret for Ida. Hun er næsten et maritimt museum der forhåbentligt sejler en lys økonomisk fremtid i møde. Men trods den fornemme opgradering er Ida stadig klar over at der skal arbejdes for føden, og det gør hun trofast, ikke mindst ved at transportere stadig flere cykelturister over Grønsund.

På Bogø og i Stubbekøbing er der hvert sted en gruppe mennesker der prøver at bidrage med stort og småt. Bogø delen holdt i sidste uge planlægningsmøde med indspark til sæsonen 2020. Som ses på billedet fra Forsamlingshuset er der stadig plads om bordet, og vi kunne godt tænke os at få følgeskab af nogle flere lokale der kunne tænke sig at give en hånd med ved arrangementer, eller måske mener at have en god ide til nye tiltag? Vi holder et par møder over vinteren og ellers prøver vi at få brikkerne til at falde på plads når sommerens program er endeligt fastlagt. Hvis du kunne tænke dig at give en hånd med, kan du ringe til Flemming Nielsen på 25 62 43 41, eller skrive til mig på kallafan@gmail.com

Programmet for 2020 er p.t. kun i støbeskeen, så du er også velkommen til at møde op på arbejdsgruppernes afsluttende møde for at fornemme hvad det hele går ud på. Ganske uforpligtende, selvfølgelig. Mødet er endnu ikke fastlagt, så du kan sagtens nå at være med på vognen.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET STØRRE

F-16 fly over Møn
Af Jørgen Stæhr
22.1.2020

Luftvåbnets fejrede i fredags at deres F16 fly havde 40-års jubilæum ved at foretage en paradeflyvning over Danmark i 600 meters højde. Ni fly lettede fra Flyvestation Skrydstrup tidligt på formiddagen og var først på eftermiddagen at se over Møn.

De danske fly har i løbet af de fyrre år fløjet næsten 340 tusinde kilometer og blandt andet været sat ind i kampen mod ISIS. Danmark har i øjeblikket 44 F-16 fly som indenfor overskuelig tid vil blive erstattet med 27 kampfly af typen F-35

Coronavirus (MERS) Ill.: Jørgen Stæhr
Mystisk virus breder sig
Af Jørgen Stæhr
22.1.2020

Den 31.december sidste år konstaterede man i den kinesiske by Wuhan (11 millioner) de første tilfælde af en hidtil ukendt coronavirus som myndighederne oplyser har smittet omkring 300 mennesker med lungebetændelse, hvoraf de seks er døde. Specialister i smitsomme sygdomme i London og Hong Kong vurderer at antallet af smittede er væsentligt højere; de mener at henholdsvis 1700 og 1300 er mere realistiske tal.

De fleste syge i Kina er i Wuhan, men der er også tilfælde i Peking, Beijing og Shanghai. Sygdommen er kædet sammen med et fiskemarked i Wuhan, hvor der også blev solgt levende dyr fx kyllinger, kaniner, flagermus og slanger. Uden for Kina er der konstateret enkeltstående tilfælde i Thailand, Japan, Sydkorea, Taiwan og USA. Alle de inficerede har for nyligt været i Wuhan.

Nordkorea har af sikkerhedsårsager lukket for besøg af udenlandske turister og mange lande har indført screening af flypassagerer fra Wuhan.

Coronavirus er en stor familie hvoraf kun de seks (nu syv) vides at smitte mennesker. SARS, som skyldes en coronavirus, dræbte i 2002 774 ud af 8098 smittede. Det var et desmerdyr der smittede mennesker med denne sygdom.

Så snart man ved hvad det er for et dyr der overfører sygdommen, er det mere håndterligt at sikre sig mod. MERS, Middle East Respiratory Syndrome, som opstod i 2012 og dræbte 858 af 2484 tilfælde, havde fx en dromedar som kilde.

Den nye virus spreder sig nu fra menneske til menneske, hvilket har betydet at nogle af de der plejer de syge er blevet smittet. Der er en betydelig bekymring for hvad der vil ske i forbindelse med at flere hundrede millioner kinesere rejser hjem til familien i forbindelse med nytårsfestlighederne sidst i denne måned.

WHO afholder et krisemøde onsdag for at beslutte om man skal erklære at der er tale om en international nødsituation.

Foto: Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune støtter auktion til fordel for børn på flugt
Af Vordingborg Kommune
22.1.2020

Igen i år deltager Vordingborg Kommune i Danmarks indsamling, som i år samler midler ind til børn på flugt. Vordingborg Kommune har sat en eksklusiv aftensejltur med Færgen IDA til en værdi af 10.000 kr.

Igen i år er Vordingborg Kommune er med, når hele Danmark sammen med DR og 12 af landets største humanitære organisationer samler ind til et humanitært formål. I år er det børn på flugt, som er temaet for årets Danmarks Indsamling.

”Vi har ikke været i tvivl om, at vi skal støtte dette humanitære formål. Der er mange børn i verden, som ganske ufrivillig er på flugt og på grund af krig, uroligheder eller andre voldsomme begivenheder har måtte forlade deres hjem. Jeg tror ikke, at nogen af os i et så velhavende, velfungerende og trygt samfund som det danske helt kan forstå, hvad de børn udsættes for og må udholde under deres flugt,” siger borgmester Mikael Smed.

I år er det en ekslusiv aftensejltur på Grønsund med en af danmarks ældste træfærger, Færgen IDA, til en værdi på 10.000 kr., som Vordingborg Kommune har sat på auktion. En sejltur som skal afholdes i IDA’s sejlsæson som strækker sig fra 1. maj til 1. september.

”Det bliver en stor oplevelse, for dem som vinder auktionen. Udover den tre timer lange sejltur, får man, hvis man ønsker det, en guide med på turen, der kan fortælle om det store blå eventyr, der kan opleves på vores 385 kilometer lange og vidunderlige kyststrækning. Og man kan jo invitere hele familen eller vennerne med, og for egen regning arrangere spisning, ølsmagning, personalemøde eller hvad man nu har lyst til,” siger Mikael Smed.

Sejlturen med IDA kan der bydes på frem til den 1. februar kl. 18.45. Det sker på www.lauritz.com

Samme aften sender DR1 det store live TV-show, direkte fra Vejle.

Siden 2017 har alle landets kommuner haft mulighed for at være en del af ”Danmark på Auktion” ved at sætte produkter og oplevelser til salg til fordel for Danmarks Indsamling.

Følg med i auktionen her: Lauritz.com.

For uddybende information kontakt venligst:
Mikael Smed, borgmester i Vordingborg Kommune, tlf. 22 78 34 55.

Fra filmen Jojo Rabbit. Foto: Stege Bio
Fra Biografen i Stege
Bruce Springsteen-dokumentar og krigskomedien Jojo Rabbit ugens premierer
22.1.2020

Western Stars: 25. januar kl. 20:30, 26. januar kl. 19, samt 1. februar kl. 21:
Albumdokumentaren Western Stars er en personlig og rørende historie om den legendariske, arbejderklassemusiker fra New Jersey, Bruce Springsteen.

Han performer alle 13 sange fra hans seneste album Western Stars i en særlig flot og visuel dokumentar, der sammenfletter personlige fortællinger med gammelt privat arkivmateriale fra hans yngre dage og med Springsteens personlige fortælling om sangenes betydning. Western Stars giver fans verden over en unik mulighed for at opleve Bruce Springsteen fremføre hele hans nye album – ikke alene med et band, men også med et fuldt orkester – i fantastiske omgivelser, nemlig under katedralloftet i Springsteens egen 100 år gamle lade. Springsteens første album i fem år,Western Stars, symboliserer en rejse for den legendariske singer/songwriter, men han trækker stadig på sine musikalske rødder. Temaer som kærlighed og tab, ensomhed og familie og tidens ubarmhjertighed berøres i denne dokumentar. Western Stars er instrueret af Thom Zimny og Bruce Springsteen selv. Vises uden danske undertekster.

Jojo Rabbit: 27.-29.januar kl.19:
Krigskomedien med noget på hjerte - Jojo Rabbit - er instruktør, manuskriptforfatter og medspiller Taika Waititis anti-hads satire. Med 2. Verdenskrig som bagtæppe følger den unge, ensomme Hitlerjugend-dreng Johannes(JoJo), hvis verdenssyn bliver vendt på hovedet, da han opdager at hans mor skjuler en ung, jødisk pige på loftet.

Kun med hjælp fra sin idiotiske fantasiven, Adolf Hitler, må JoJo konfrontere sin egen blinde nationalisme. JoJo Rabbit er en yderst charmerende, satirisk komedie, der med humor som våben udstiller had og blind fanatismes absurditet. Samtidigt hylder filmen tolerance og kærlighed på tværs af alder, religion, race og køn.

Filmen vandt publikumsprisen ved Toronto International Film Festival 2019 og i rollerne ses stjerner som Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson og Stephen Merchant. Børnerollerne spilles af hhv. Roman Griffin Davis og Thomasin McKenzie.

Den kontroversielle Oscarkandidat Jojo Rabbit er baseret på Christine Leunens bog "Caging Skies" og er tilladt for alle over 15 år.

Se mere her: biostege.dk

Brødvogn foran Brugsen
Af Svend Aage Christensen
15.1.2020Billedet er fra 1925, og til venstre står Georg Schmidt i gang med at veje brød på sin bismervægt. At dømme efter vognens og hestens størrelse ser vi her en scene fra begyndelsen af hans karriere som vognmand på Bogø. Senere voksede både hest og vogn. Det er nok uddeleren der står i døren til Brugsen og misser mod formiddagssolen mens han holder øje med hvad der sker. Vi har flere billeder af Georg Schmidt og hans far, skomager Frederik Schmidt, på vores Facebookside (Bogø Lokalhistoriske Forening.

Torben Møllenbach fortæller om H. C. Andersen. Foto: Jørgen Stæhr
Eventyrdigteren næsten live i Sognegården
Af Flemming Nielsen
15.1.2020

Når det nu ikke skulle være en Bogø’er der var på programmet i Menighedsrådets foredragsrække, var det en god ide at invitere Sognepræst Torben Møllenbach fra næsten nabosognet Allerslev. Han er nemlig også noget af en ekspert i H. C. Andersen. Vi blev lovet at få et indblik i Andersens mange rejser i ind- og udland. Desværre kunne vi ikke forvente lokalkolorit, idet Andersen så vidt vides aldrig kom nærmere Bogø end Koster, hvor han som ganske ung ankom med skib fra København for at besøge Møn.

Som opvarmning til foredraget kunne vore værter Winni Børresen og Charlotte Saxnæs lige pludselig trylle Stjerneskud a la Lagkagefrem. Da disse lækkerier kom på bordene blev den gode stemning absolut ikke dårligere, og Charlotte måtte indkassere megen ros af de fremmødte sognebørn.

Således kom vi i gang med foredraget – og ledsagende lysbilleder under overskriften ”H. C. Andersens rejser ud i Verden og ind i menneskesindet”. I to halvlege, vi fik sørme også kaffe og ostesnitter, førte Møllenbach os tilbage til Andersens univers i 1850erne. 10 år af sit voksne liv rejste Andersen, i Europa, England og Danmark, mestendels med hestevogne og vel også til fods. Damptoget nåede han dog også at opleve i Tyskland omkring 1840, otte år før vi fik sådan et i Danmark.

Møllenbach er en god og meget engageret fortæller, vi kom godt rundt om den eventyrdigter som vi alle kender så godt, fik et levende indblik i hans Københavnerliv, hvor han omgås konger, adel og guldalderens kunstnere. Andersen fik den anerkendelse han hele sit liv rakte efter. Vi ved en masse om Andersen, sikkert ikke det hele, et par historier har han måske holdt for sig selv. Og det var i grunden ikke så galt, fristes man til at mene nu hvor alt dissekeres på blogs og luftes på Facebook. Og så kan forskere og Andersens fans heldigvis stadig gøre sig deres tanker.

Den 14-årige Hans Christian forlod Odense i 1819, fattig på mønt men rig på drømme. Han dør i 1875 som en holden mand. Hans eventyr står tilbage, hans liv var et eventyr, skulle vi aldersstegne have glemt det blev vor berømte landsmand genopfrisket os på fin vis.

På falderebet kunne Winni afsløre at denne gode månedlige onsdagstradition fortsætter over vinter og forår. Der bliver fortællinger af Thorbjørn Christiansen, Lene Evers, Benny Knudsen og Sv. Aa. Christensen.

Ill.: Jørgen Stæhr
Telefonsamtale
Af Lis Nielsen
15.1.2020

For 8-14 dage side blev jeg ringet op fra et nummer, som jeg ikke kendte.

"Goddav det er din kusine Edel fra Hillerød."
"Øhhhheee....."
"Er du der endnu?"
"Ja, det er jeg."
"Det er kusine Edel fra Hillerød."
"Mig bekendt har jeg ikke en kusine i Edel i Hillerød. Min mors familie stammer fra Nordsjælland, så måske? Du må fortælle lidt om din familie."
"Først ringede jeg til et fastnetnummer, men det var nedlagt, så fandt min mand dette nummer. For det er da Lis Nielsen jeg taler med ikke?"
"Jo, det er det, men der er mange med det navn."
"Men du bor da i Ålborg ikke?"
"Nej, jeg bor i Stege."
"Neej, jeg er vokset op på Møn. Har du boet i Stege hele dit liv?"
"Nej, jeg har kun boet her i 4 år."
"Hvorfor flyttede du så til Stege?"
"Vi fandt et rigtig rart hus, og så var det om at slå til. Vi kom fra København."
"Det er mange år siden jeg flyttede til Hillerød, og jeg har næsten ingen forbindelse til Sydhavsøerne mere. Jeg kender kun en i Stubbekøbing, han hedder Carsten."
"Hvis han hedder Carsten Astrup, så kender jeg ham også! Fra Idas Venner."
"Carsten er min fætter."

Og se, på den måde var jeg tæt på virkelig at få en kusine i Hillerød. Vi snakkede og grinede lidt videre. Og så ellers Godt Nytår!

Foto: Hanne Stæhr
Januar i Bogø Kirke
Af Helle Hansen
8.1.2020

Der sker en hel del i Bogø Kirke i januar og måned og her fortæller vi lidt om hvad der foregår i de kommende uger.

På søndag d. 12. januar 10:30 - 11:30 er der højmesse.

Julen varer ikke helt til påske, den afsluttes med Hellig 3 Konger d. 6. januar. Dette markeres med en højmesse i Bogø Kirke søndag d. 12. januar. Efter højmessen inviteres alle i Sognegården, hvor Hellig 3 Kongerslysene tændes og der serveres suppe.

Torsdag d. 23. januar 19:00 - 20:00 er der Stille og meditationsgudstjeneste. Kom og vær med til en anderledes og afslappet gudstjeneste med himmelsk nærvær og kristen meditation.

Søndag d. 26. januar 09:00 - 10:00 Morgenandagt.

Hjerteligt velkommen!

Foto: Jesper Heien
Fællestræning i Fitness Klubben og hockey i hallen
Af Lars Graversen og Jesper Heien
8.1.2020

Nyt på Bogø.
Træning af styrke og kondi er to rigtigt gode ting, og når man så kan kombinere det med godt fællesskab, bliver det ikke meget bedre. Derfor inviteres du hermed til BIF og Fitness Klubbens nyeste tilbud.

I første omgang skal vi lige finde ud af om der er interesse for det, så skriv derfor en sms til Lars Graversen, hvis du ønsker at deltage. Hvis vi er nok, starter vi op. Tlf. 30253633.

Hvornår:
Onsdage kl. 17.00 i Fitness Klubben og Bogø hallen.
Indhold:
Først træner vi i Fitness klubben fra kl. 17-18. Man træner efter sit eget program. Der vil være mulighed for at få lavet program sammen med en instruktør, og vi udveksler erfaringer og gode ideer under træningen.

Kl. 18-19. spiller vi hockey i den blå hal. Hvis vi er mange, laver vi flere hold og spiller en lille turnering.

Holdet er for alle voksne og kræver ingen særlige forudsætninger og det er helt i orden kun at deltage i den ene del af træningen.

OBS: træningen kræver medlemskab af Fitness Klubben.

Jesper Heien og Lars Graversen

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET STØRRE
9.x. Foto: Nina Suensen
9.x søger sponsorer
Af 9.x
8.1.2020

Kære mulige sponsor og virksomhed

9.x på Bogø kostskole afholder auktion og tombola med Banko-Karl som auktionarius søndag d. 1. marts på Bogø Kostskole og efterlyser din hjælp!

Klassen har på eget initiativ startet en indsamling til en kulturrejse til Lissabon i maj 2020 for hele klassen og to lærere. De har udført masser af praktiske opgaver for folk, de har afholdt markedsdag og de har solgt lodder for forskellige NGO’er De har på et år rejst ca. halvdelen af beløbet og der mangler nu 30.000 kr for at de kan gennemføre turen og alle kan komme med på en tur der er baseret på en fælles indsats. Lærerne donerer egne feriedage til turen.

Vi vil være taknemmelige for enhver donation af flotte produkter, ydelser, varer, kunstværker, gavekort og lign. som vi kan sælge på vores auktion og tombola stand. Også gerne ydelser fra håndværkere, rådgivere, behandlere m.v. Alle sponsorer vil blive nævnt på sponsorlister og auktions emner bliver nævnt af Banko Karl ved opråb under auktionen.

Hvis vi ikke når forbi netop din virksomhed på en af vores runder, eller du ikke kan afgive en sponsorgave på dagen, kan du kontakte Nina Sunesen (lærer) på SMS på 25376755 eller Nanna Vibede (forælder/kasserer) på SMS 21561846, så sørger de for afhentning af gaven.

På forhånd mange tak for din venlige donation.

9.x Bogø Kostskole

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET STØRRE
Foto: Helle Hansen
Bogø IF siger tak!
Af Jesper Heien
8.1.2020

Bogø Idrætsforening siger tusind tak for 2019.

Vores instruktører siger tak for at I har været til sport og motion.

Vi glæder os til at se jer i det nye år 2020 i de forskellige udvalg, så kom frisk og besøg os, og har du lyst til at hjælpe til så kontakt venligst mig, formand, Jesper Heien på 25249600.

Godt Nytår!

Stafet for livet 2020
Af Jesper Heien
18.12.2019

Nu er det snart jul og hvis du ikke lige ved hvad du skal give dine børn eller forældre eller voksne venner og familien, så er det en god mulighed i at give en tilmelding til verdens bedste aktivitet i 2020.

Den 6. og 7. juni 2020 er der Stafet for livet i Vordingborg og vi / Bogø IF Motion deltager som altid med holdet: Bogø 1. Vi plejer at være ca. 50 mennesker i denne weekend og det er noget af det hyggeligste at deltage i. Hvis du ikke har prøvet det endnu, så prøv at tilmelde dig til 2020.

Vi glæder os til at være sammen med dig i en time eller mange timer eller et helt døgn i Vordingborg.

Indsamlingen går ud på, at få samlet så mange penge ind til Kræftens bekæmpelse - til forskning så vi kan få bugt med denne møgsygdom som tager så mange mennesker fra os,

Det hjælper at støtte, da hver tredje person i Danmark får kræft eller de fleste kender nogle som får kræft.

Sammen kan vi gøre en forskel og støtte og hjælpe hinanden.

Stafet for livet den 6. og 7. juni 2020 er en vigtig ting og sammen kan vi gøre det!

Mvh Jesper Heien
Holdkaptajn for Bogø 1, Bogø IF Motion.

Foto: Arkiv
Film om Bogø
Af Jørgen Stæhr
3.5.2017

Vi har fået en god film om Bogø, og fået er for en gang skyld så rigtigt som det er skrevet. Alle der ser filmen konstaterer begejstret at der er tale et professionelt stykke arbejde som uden tvivl vil komme til at udgøre et førsteklasses værktøj i lokalrådets salgsbestræbelser.

Men hvad er historien bag tilblivelsen? Det begyndte med at Ulrik for cirka 4 måneder siden blev ringet op af esoft creative - et firma som oplyste at de producerer film på bestilling om allehånde emner, og fortalte at de ville tilbyde at producere en film om Bogø for at have den i deres portefølje som et eksempel på hvorledes man med deres film kan støtte et lille dynamisk samfund i dets arbejde med at få unge børnefamilier til at flytte dertil, og det hele skulle ikke koste os en øre.

Kjeld Sørensen som i mellemtiden var blevet tovholder på projektet sagde selvfølgelig ja tak, og da man kort tid efter gik i gang med opgaven fulgte han med filmholdet rundt på øen og pegede på hvor man skulle hen næste gang, og i øvrigt interviewede han dem der blev filmet.

Der blev optaget ti gange så meget materiale som det man tog med i det færdige produkt, og Lokalhistorisk Forening vil formodentlig give deres højre arm for at have en kopi af hele molevitten i deres arkiver til moro for kommende videbegærlige generationer.

Hvis man gerne vil se den nye Bogøfilm så klik her Velkommen til Bogø