Foto: Jørgen Stæhr
Støttearrangement
Af Jørgen Stæhr
22.2.2017

Søndag den 19. februar var der mulighed for i Bogø´s IF`s klubhus, at få information om projektet i forbindelse med den til formålet stiftede forenings eventuelle anskaffelse af Bogø Navigationsskole, og til hvis man var interesseret nok, at melde sig under fanerne og erklære sin økonomiske støtte til forehavendet.

Bandet ”Dikkedarerne” underholdt de tilstedeværende, og blev senere på dagen afløst af Jørgen Houmøllers visesang til eget fermt spillet guitarakkompagnement.

Såfremt man ud over sit tilsagn ville give yderligere støtte til projektet kunne man købe sig en hundedyr hotdog ”med det hele” (som fordeler Ulrik i øvrigt havde sponsoreret), og glæde sig over, mens man fortærede den delikate spise, at provenuet fra denne særdeles ublu transaktion gik til et godt formål.

Den Selvejende Institution Bogø Navigationsskole har allerede mere end 100 medlemmer, og har fra Portalen modtaget kr. 25.000.- og kr. 10.000 fra Bogø Lokalråd.

Foto: Thorbjørn Bay Christiansen
Mexico 1976 tredje del
Af Thorbjørn Bay Christiansen
22.2.2017

Jeg skulle nu afsted fra mit lille paradis ved Stillehavet- ikke så nemt! Men- jeg skulle med en bus a la Greyhound i USA og turen ville tage ca 10 timer. Jeg stod på og fik min bagage lagt væk, så den var i sikkerhed. Der var god plads i bussen. Hver gang vi holdt, kom tiggere og handelsfolk ind i bussen og ville sælge alt muligt. Og kørslen var heller ikke kedelig. 4 hjuls udskridninger i hårnålesvingene, og på sådan en tur var det næsten altid bussen, der overhalede bilerne og meget sjældent omvendt!! I aviserne fortalte de hver dag om busser, der var forsvundet i afgrunde og på vejene kunne man ofte i kurverne se gravstene- nu og da en hel busfuld! Senere oplevede jeg, at vores bus punkterede, og så kunne man se, at slidbaner var et ikke eksistrende begreb, så Jomfru Maria har MEGET travlt. Ligesom i det øvrige Latinamerika har USA´s bilindustri udryddet togene via deres handelspolitik, så der findes næsten kun bus- og flyruter i disse lande.

På længere busture (mere end ca 3 timer) er der indlagt pauser til bl. a. spisning. Det virker fint, og så får man set lidt lokalliv. Der var 2 af disse på min rute. Turen sluttede oppe i bjergene. Skiftede til lokalbus og ankom til en landsby absolut uden turister. Her skulle jeg bo hos nogle fattigere mennesker. Men det viste sig at være nok det mest autentiske sted, jeg boede. Den lokale skolelæreer blev min guide og han formidlede lån af hest (der var oversvømmet) og viste mig funktionerne i denne lille by med en VW boble, som eneste bil der. Om aftenen mødtes de unge og jeg (30 år dengang), og spillede den lokale musik, så der ikke var et øje tørt. Familien, jeg boede hos, bestod af 2 ret gamle forældre og 4 børn. Huset havde 2 senge og første nat sov jeg med den mindste søn. Taget var utæt, og der var plastpose over TV og køleskab, af hensyn til regn. Luften heroppe var vel 10- 12 grader, og det regnede meget. 2. morgen i stuen hang den ko, de havde slagtet dagen før, lige foran mig, da jeg spiste morgen mad. Den skulle landsbyen dele om aftenen, hvor jeg også var med. Børnene her som overalt i Mexico, var meget søde og nysgerrige. Skolen havde (det var ferie) 2 klasser dvs 120 elever! Jeg boede her i 4 dage og tænker stadig med stor taknemmelighed tilbage på dette udsted, som havde så megen menneskevarme.

Nu var det så videre til en onkel, der boede i den store Mexico City. Her ankom jeg om aftenen med bus, tog en taxa -gode drikkepenge- så han ventede med at køre til jeg havde kontakt med onkelen. Forbavsende hurtigt blev jeg dus med denne mastodontby med nybygget Metro med gummihjul (fransk) Flotte parker og et antropologisk museum, som stadig i dag står for mig, som det smukkeste, jeg har set i mit liv (var der 2 gange). Pyramidebyen uden for besøgte jeg også, foruden de sjove busture oma.

Allerede her i 1976 havde man i byerne overalt piktogrammer, til at forklare, hvor hvad er. Det er jo smart, når vel 30% ikke kan læse. De 15% der ikke kan læse i vores land!!! ja, det er rigtigt, er jo stadig mere eller mindre på herrens mark!! Fx havde alle metrostationer 2 navne 1. med bogstaver og et som en tegning!!

Mens jeg var her, forberedte jeg det næste: Oxacaca 800 km mod syd i Chiapas. 38 indianerstammers fælles handelsby. Da der var oversvømmelser, tog det laang tid. Denne by var det eneste sted, hvor jeg sov på hotel. Slog undervejs følge med en fyr fra New Zeeland, som jeg delte værelse med. Næse dag snakkede jeg med et amerikansk ægtepar, der havde guide med (mexikansk veninde) på en flot ruin. Vi spiste senere sammen, og det viste sig, at hun ikke var helt almindelig (besøgte hende senere i hendes hjem i M City) De 38 indianerstammer i byen har hvert deres speciale mht matirialer, de laver håndværk af. og de har en scene med udsigt ud over en meget flot dal bag byen. Her er der optæden næsten hver dag, plus fyrværkeri udover kirkens tag plus stylte- og drageoptræden. Denne by er jo centrum omkring senere kendte oprør mod regeringen (Chiapas!)

Denne mexicanske kvinde besøgte jeg senere i Mex City, hvor jeg lærte at: Hun er enlig mor med 4 børn, hvoraf de 2 dengang var på college hhv i Irland og Schweiz. Hun er indretningsarkitekt og ven med lufthavnschefen, privat ven med kong Juan Carlos af Spaninen, og så gik hun på discotek med mig. Jeg plejer at sige, at denne oplevelse er det nærmeste, jeg er kommet til Jacob Holdts liv. Et passende sted at stoppe!!

Bedste hilsener Thorbjørn
PS: reaktioner vil være værdsat!
Foto: Jørgen Stæhr
Aktion Husnummer
Af Dorte Brunø
22.2.2017

Kære alle Bogø'ere - fastboende og sommerhusgæster.

På dialogmødet med kommunalpolitikerne d. 17.01.2017 blev der tilkendegivet et behov for en opdatering af husnumrene generelt på Bogø. Ved akuthjælp kan det betyde den helt store forskel, hvis en adresse ikke kan spores hurtigt af ambulance, øens akuthjælp eller andet beredskab.

Gør derfor dig selv, evt. familie, naboer, venner og bekendte på øen en tjeneste:
- foretag lige en "AKTION HUSNUMMER" for at sikre en synlig, klar og tydelig skiltning af og til din bolig. Det gør det nemmere, hvis du skal minde andre om, at det er en god idé.

En fælles "AKTION HUSNUMMER" indledes i uge 8 i det første focusområde.

Følg med i de lokale medier eller via opslagstavlen i Brugsen, for at se om dit område er blevet udnævnt til ugens focusområde.

Med venlig hilsen Dorte Brunø,
Rytterskolen.

Christian Bogø. Foto: Billede venligst udlånt fra Dines Bogøs fotoarkiv.
Christian Bogø - forfatteren til sangen Bogø’s pris
Af Ejler Svan
22.2.2017

Christian Bogøs far hed Rasmus Peter Nielsen og blev født i Stubbekøbing den 1. juni 1849. Moderen var tjenestepige, Karen Rasmusdatter, der var fra Bogø og i plads hos Cecilie Rafn, Bogøpræsten Otto Rafns enke. Faderen var bødkersvend Søren Jensen Nielsen fra København, der arbejdede hos bødkermester Sødring i Stubbekøbing i 1848. Han blev indkaldt til Eksercerskolen i København og derefter tilknyttet Flankekorpset på Als under oberst de Meza. 30. juni 1849, en måned efter sønnens fødsel, skød han sig i sit kvarter, og han blev begravet på kirkegården i Ulkebøl. Det var under 3-års krigen, og Karen kunne ikke forstå, at hun ikke kunne finde ham i tabslisterne. I oktober 1850 skrev hun til Krigsministeriet, og først da fik hun svar om den ulykkelige hændelse.

Rasmus Peter Nielsen var først i pleje hos en familie i Stubbekøbing, men i 1856 døde Karen under et ophold hos sin tvillingesøster Gertrud, der var gift med skipper Rasmus Hansen Møller. De havde et hus ved Søvangsvej, og Rasmus kom i pleje på gården matr.nr. 14a (Sparegård). Han overtog huset efter sin mosters død. I 1885 solgte han huset til Hans Ungermand, der rev det ned og genopbyggede det ved Bolbjergmosen (Vesterskovvej 37). Det fik sit endeligt ved en sprængningsøvelse i Hjemmeværnet i 1960-erne.

R. P. Nielsen blev skibsfører. Han blev gift med Emilia Andersson fra Lund i Skåne, og de bosatte sig i København. Da han gik i land, købte han et hus på adressen Lille Strandstræde 9 i København, indrettede det til logihus og gav det navnet ”Bogø”. Når søfolk med tilknytning til Bogø søgte hyre eller afmønstrede, tog de ophold hos Bogø-Nielsen.

Emilia og R. P. Nielsen fik syv børn. Han døde i 1903; og da der i 1905 blev givet tilladelse til navneændring på lempelige vilkår, fik enken og hendes børn ret til at føre navnet Bogø.

Familien tilbragte megen tid på badehotellet ”Søvang”. Christian Bogø, født 1882, var den ældste af børnene. Hans kone hed Sylvia, og de havde ingen børn. Han blev kendt som forfatter og marinemaler. Han skrev sangen ”Bogø’s pris” til melodien ”Den slemme måne”. Den blev sunget første gang i 1918 i en sommerrevy på Søvang. Revyen blev opført af et teaterselskab der tilhørte hans søster Emmy Bogø Jarne. Blandt hans øvrige værker kan nævnes fortællingen ”Svava af Bogø’s forlis”, og skuespillet ”Barken Margrethe af Denmark”, som kom på film i 1930’erne. Et af hans marinemotiver hænger på havnekontoret i Næstved. Han døde i 1945.

Kilde: Dines Bogø (barnebarn af Chr. Bogøs bror Edvard).

Artiklen blev bragt første gang 13. februar 2008.

Foto: Arkiv
Flyvende dronetaxa
Af Jørgen Stæhr
22.2.2017

Længe har vi hørt betegnelsen ”Drone” så vi er ikke ubekendte med hvad ordet dækker over. Amerikanerne har i årevis brugt sådanne flyvende fjernstyrede maskiner til at skaffe sig informationer fra svært tilgængelige steder på kloden samt - mere dramatisk - til at skaffe sig af med fjender på den anden side af jorden.

De sidste år er små droner blevet et uhyre populært legetøj ofte i forbindelse med et påmonteret videokamera. Myndighederne i mange lande er som regel ikke særligt begejstrede for den mulighed disse droner giver for at forstyrre privatlivets fred og for den risiko de udgør for luftfarten.

En kinesisk fabrik har videreudviklet legetøjet i en sådan grad, at der er kommet en futuristisk flyvende taxa ud af det, som kan transportere et menneske 50 kilometer på en halv time. Der er ingen pilot. Man sætter sig blot ind i kabinen, spænder sikkerhedsselen og taster sin destination ind på en skærm man har foran sig, hvorefter dronen i lav højde bringer en sikkert til bestemmelsesstedet, overvåget af et kontrolcenter.

Det lyder som en fuldstændig vild tanke, som måske kan virkeliggøres en gang om hundrede år, men Hang 184, som leverandøren kalder dronen, er her allerede, og er for længst ud over prototypestadiet.

Myndighederne i Dubai ser store muligheder i opfindelsen og chefen for Dubais transportministerium Mattar al-Tayer har bekendtgjort at de agter at foretage prøveflyvninger allerede i juli måned i år.

Oven i det kommer at leverandøren netop har indgået et samarbejde med myndighederne i Nevada og Nevadas Institut for Autonome Systemer (NIAS) som er oprettet med det formål at gøre Nevada til det mest attraktive sted i verden at teste droner.

Staten Nevada vil hjælpe dronefabrikken til at opfylde de amerikanske luftfartsmyndigheders krav, med det mål at Hang 184 får tilladelse til at flyve i USA. Prisen for vidunderet ligger endnu ikke fast, men indikeres til at blive et sted mellem 200 og 300 tusinde dollar.

Foto: Arkiv
Bevæg din ø
Af Marianne Graff
8.2.2017

Hvor langt kan Bogø bevæge sig på 2 timer?

Bogø IF Motion gentager succesen og afholder motionsdag den 30. april kl. 10-12 med efterfølgende picnic - Vi håber hele øen deltager. Alle ruter kan gennemføres lige som du har lyst, på cykel – løbende – gående – hoppende - sjippende – rullende… på hvad som helst, formålet er alene, at vi bevæger os, og ser hvor mange kilomenter vi sammen kan tilbagelægge på 2 timer. Sidste år bevægede 52 deltager sig i alt 605 km, det skal vi slå i år.

Der vil være fire ruter:
• 2,5 km skovrute
• 5 km skovrute
• 9 km asfaltrute
• 18 km asfaltrute

Så tag din nabo, kæreste, kone, ven, uven eller hvem som helst under armen og lad os sammen bruge 2 timer aktivt den 30. april. Bliver vi ramt af godt vejr, vil der kl. 12 være picnic på plænen, og ellers hygger vi os sammen i klubhuset. Medbring selv madpakken – øl og vand kan købes på stedet.

Deltagelse koster 1 kr. pr. gennemført kilometer. Der vil igen i år være en gættekonkurrence – hvor mange kilometer får vi bevæget os? Vinderen af konkurrencen bestemmer hvilket godgørende formål overskuddet skal gå til – Stafet for livet, Dyrenes værn, Julemærkehjemmet eller…? der er frit valg.

Så kom og bevæg din ø sammen med os.

På gensyn
Bogø IF Motion

Fra filmen Lion. Foto: Arkiv
Fra Biografen i Stege
Oscarnomineret autentisk drama og mere Fifty shades
8.2.2017

22.-25.februar kl.19; samt 2.marts kl.14:15 "Lion". Spinkle lille 5-årige Saroo falder i søvn på en togperron i Kandahar i Indien efter at have overtalt sin storebror til at tage ham med på natarbejde. Broren er væk et øjeblik, siger han og går, men da Saroo vågner igen, er stationen øde. Han forvilder sig ind i et tog, der sætter igang, og sådan føres han langt, langt bort fra sine venner og familie. Bange og fortabt ender han i millionbyen Calcutta.

Det lykkes ham at overleve det hårde liv ved at hutle sig igennem en farlig tilværelse som ensom gadedreng, indtil han ender på et børnehjem. Efter en tid bliver Saroo adopteret af et australsk par fra Tasmanien og får en tryg og kærlig opvækst. Saroo vil ikke såre sine adoptivforældre og undertrykker sin fortid og håbet om nogensinde at gense sin rigtige mor. Men et tilfældigt møde med nogle andre indere vækker hans længsel. Saroo kaster sig ud i en gigantisk nål-i-en-høstak jagt på sin indiske familie, bevæbnet med nogle få barndomsminder og ved at finkæmme Google Earths satellitbilleder.

"Lion" er nomineret til 6 Oscars og er en stærk film om familie, og om trangen til at finde hjem. "Lion" er adapteret fra Saroo Brierleys erindringsbog "A Long Way Home" af forfatteren og manuskriptforfatteren Luke Davies (Candy, Life) og er instrueret af Garth Davis (Top of the Lake).

Rollen som Saroo Brierley bliver spillet af Dev Patel, som er kendt fra Slumdog Millionaire og The Best Exotic Marigold Hotel, Oscarvinderen Nicole Kidman spiller hans adoptivmor, David Wenham(Top of the Lake) hans far, og den utroligt smukke Rooney Mara, som vi bl.a. kender fra Carol, er hans kæreste Lucy.

Lille Sunny Pawar debuterer med en gribende præstation som den fem-årige Saroo.

24.-25.februar kl.21:15; samt 26.-28.februar kl.19 "Fifty Shades - I mørket". Ana troede hun havde lagt Christian Grey og hans røde rum bag sig. Hun har fået gang i karrieren som personlig assistent for forlæggeren Jack Hyde, der viser mere end almindelig interesse for hende. Men til en fernisering træder Christian atter ind i hendes liv – og hun ved, at hun ikke kan sige nej. Men hun kan stille betingelser: Ana vil have at vide, hvordan Christian er blevet, som han er. Det er på tide at lade maskerne falde. For Ana at kaste rollen som uskyldig lille pige af sig, for Christian til at vise sin sårbarhed. Men når masken rives af, viser der sig nogle gange nye udfordringer og nye farer – stalking, trusler og mystiske uheld lægger ikke blot hindringer i vejen for Ana og Christian, men sætter deres liv på spil. I filmatiseringen af E.L. James’ anden roman om de elskende Anastasia Steele og Christian Grey, "Fifty Shades - I mørket", dykker vi ned i de mørke hemmeligheder i familien Grey. James Foley har instrueret filmen – i øvrigt i direkte forlængelse af Fifty Shades - Fri, som således er klar til premiere om et år – igen med Dakota Johnson og Jamie Dornan som Ana og Christian. Som den mystiske Mrs. Robinson Kim Basinger.

Se mere her: biostege.dk