Lørdag den 21. juli
Landsbyloppemarked i Hårbølle By

Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
Lotte Hildens plakater
Søndag den 22. juli
Fromesse i Bogø Kirke kl. 09.00

Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
Lotte Hildens plakater
Lørdag den 28. juli
Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
Åben mølle
Søndag den 29. juli
Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
Åben mølle
Lørdag den 4. august
Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
4H-træf
Aktiviteter, lege og konkurrencer
Søndag den 5. august
Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
Pandelamperne spiller kl. 14-16
Lørdag den 11. august
Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
Åben mølle
Søndag den 12. august
Bogø Kirke kl. 09.00
Fromesse v/Annette Ejsing


Bogø Mølle kl. 11.00 - 16.00
Bogø Lokalhistoriske Forening
Udstilling og orientering
Søndag den 26. august
Bogø Kirke kl. 12.00
Middagsgudstjeneste
v/Knud Munck
Torsdag den 30. august
Bogø Jazz Festival kl. 20.00
Bo Stief "One Song Now” Trio
Fredag den 31. august
Bogø Jazz Festival kl. 20.00
Miriam Mandipira og
Kjeld Lauritsen Trio
Lørdag den 1. september
Bogø Jazz Festival kl. 17.30
Benita Haastrups Trio

Bogø Jazz Festival kl. 20.30
Jan Harbeck Kvartet