Om Bogø Tidende
Bogø Tidende er en internetbaseret lokalavis til udveksling af informationer mellem indbyggerne på øen.
Udover de gængse bekendtgørelser fra foreninger og lign., bringer avisen ugentligt artikler om lokale begivenheder samt interessante anekdoter fra Bogøs lange historie.
Man kan hver onsdag finde 8 nye aktuelle fotos taget af en lille håndfuld fotografer med kærlighed til øen. Under FORENINGER kan man se navne og telefonnumre på kontaktpersoner samt adresser på
  eventuelle hjemmesider, og OM BOGØ giver via et interaktivt kort et godt overblik over øens seværdigheder og lokaliteter.
Vi modtager gerne indlæg og håber på modtage et væld af spændende, sjove, skæve og seriøse meningstilkendegivelser, så avisen bliver levende at besøge.

Jørgen Stæhr