Senest opdateret 30.1.2013
  FORSIDE | ANNONCE-PRISER | KONTAKT | OM BOGØ TIDENDE | FORENINGER | OM BOGØ

  Bogø kirke

Lørdag den 2. februar kl. 17.00
Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 17. Februar kl. 10.30
Højmesse

Hjemmeside

Algade 84, VordingborgTlf. 55814210
Bogbussen

Hver onsdag:
Skovvangen 16.45 - 17.35
Brugsen 17.40 - 18.45

Læs mere her

Bogø Lokalråd 2010-2014

John Konggard Hansen
Højdedraget 52
4793 Bogø By
2578 0665 / 3252 0665
j.h.vinnyder@gmail.com

Johnny Jensen
Ålborgvej 8
4793 Bogø By
5121 8366
johnnyogsus@mail.tele.dk

Benny Knudsen
Smedestræde 8
4793 Bogø By
5589 4145
knudsen@engers.dk

Mai-Brit Klog
Stenkildevej 1
4793 Bogø By
6168 4402 / 5589 4402
sklog@dlgtele.dk

Niels Reeh
Vestergade 10
tlf:32556001
mobil:29920264
nreeh@hum.ku.dk


Fra Grundlovskørsel 2012. Foto: Jørgen Stæhr
Søfartsøen Bogø
Af Benny Knudsen 30.1.2013
Lokalrådet er næsten færdig med udviklingsplanen, Søfartsøen Bogø. Der er tilføjet et afsnit om de mange ting der foregår på øen.

Bogø har et levende kulturliv for børn og voksne.

For børnene er der pasnings-, skole- og fritidstilbud-, fra vuggestue til ungdomsklub. Bogø Kostskole har dagelever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Der er skolebibliotek.

Bogøs mange foreninger har en række børne- og ungdomsrettede aktiviteter. Der tilbydes f.eks. sejlerskole, ridning, gymnastik, tennis, volleyball, dans, rulleskøjteløb, badminton, fodbold, musikskole og et fitness-forløb for unge. Der er endvidere en selvstændig ungdomsklub samt en juniorklub.

Der er biblioteksbus hver uge.

For de voksne er der to jollelaug med fiskekonkurrencer og pålidelighedssejlads, en sejlklub med ugentlige kapsejladser og fælles udflugter, et fitnesscenter, en karateskole og en idrætsforening med badmintonafdeling, petanqueafdeling, tennisafdeling, fodboldafdeling, volleyboldafdeling, løbe- og gangklub, gymnastikafdeling der også tilbyder zumba, selskabsdans og yogaundervisning – samt en bridgeafdeling. Et tekstillaug med ugentlige aktiviteter, en jagtforening og en lokalhistorisk forening. Bogø Pensionistforening afholder sammenkomster, udflugter og ferierejser. Der er aftenskolehold i zumba og rygtræning, og endelig er der Lauget for Brændevin og nordiske egnsretter.

Der er mange fælles arrangementer i løbet af året: Tøndeslagning til fastelavn, æggeløb, loppemarkeder, strandrensningsdag, Bogø Revy (pinserevy), grundlovskørsel, 2-dages jazzfestival, kapsejladsen ”Tærø Rundt”, fællesspisninger, Running Dinner, Julerevy, det årlige Kartoffelløb og familieløbet ”Pandekageløb”, julemandens ankomst i møllen med procession igennem byen og julegudtjeneste, Møllelaugets julemarked og Tekstillaugets julemarked, foreningerne og Dagli’ Brugsens årlige plantemarked – og sidste skud på stammen er Bogø IF´s Tarteletlaug med fællesspisning.

Bogø kirke har mange tiltag året igennem med udflugter, fællesspisninger, koncerter og andre arrangementer.

Lokalrådet modtager gerne korrektioner eller tilføjelser. Mail til knudsen@engers.dkDen østre gavl fotograferet kort før nedrivning - kan meget vel være Rasmus Stæhr's værk. Foto: Mia Gerdrup
Mias Gemmer
Rasmus Stæhrs Dagbog 1806, juli måned
Af Mia Gerdrup 30.1.2013
Juli starter med ustadigt vejr, - Rasmus Stæhr noterer at vejret er med "Stormvinde, skyet luft og nogle Bøyer". Frederik sendes til stranden for at hente tang til at færdiggøre tækningen af hesteskuret.
"Onsdagen 2. ditto Winde, fast Kuling; om Midagen kom en Torden bøije med noget Regn. Samme Dag kom Peder Friedrichsen herover fra Selland, som ieg fulgte med til Baagøe, for at modtage Pænge for min Konemoder (Ane Marie Rasmusdatter Stub), som nu skulde betales for Møllen, men da Hemming Raae ikke kom derover, maatte ieg reise hiem igen. Samme Aften fik ieg 3000 Sten af Lars Tærøe a 8 Rdl a 1000, hvoraf ieg beholdt selv de 2000 er 16 Rdl. Det ene 1000 fik min Konemoder. Ligeledes fik ieg 300 Tagsten, hvorfor betalt 4 Rdl 3 mark.
Torsdagen 3. Winden N.W. Laber Kuling, klar Luft. Samme Dag var ieg paa Møen, tilligemed Peter Friderichsen, som skulde til Stege, at betale bemeldte Penge for Møllen, men da vi mødte Hemming Raae på Weien, kørte vi tilbage igen til Baagøe, hvor Pængene blev udbetalt, efter Contrackten 1000 Rdl, hvoraf hver Part bekom 500 Rdl; at samme udbetalte min Konemoder for Smidehuset 185 Rdl til Hemming Raae; da samme var afgjort reiste ieg hiem."
Dagen efter går livet igen sin vante gang på Farø, og RS er atter igang med at tække. Om aftenen tager han ombord på et skib fra Dragør, der skal lodses ud i den søndre Strøm.
Drengen Hans-Jørgen, som begyndte at tjene hos RS for en måneds tid siden, bliver fulgt over til Wilckens for at fortsætte sin tjeneste der. RS noterer "da vi ikke kunde være tient med ham." I stedet ankommer Anders Jeppesen søn Rasmus til Farø for at tjene.
Der bliver tærsket havre, som bringes til mølle på Sjælland for at blive malet til skåning til grisene.
Den 9. henter RS sin svigermor på Bogø, - hele familien skal til marked i Vordingborg og vender først tilbage "i solens nedgang".
Den 12. ankommer 7 mand fra sjælland for at hjælpe med at slå kløver og græs. De dragen hjem til aften, men vejret er så dårligt, at de låner den store jolle og efterlader den på Sjælland.
"Mandagen den 14. Winden S.W. fast Kuling og Regnbøijer. Om Formiddagen pløiede med toe Plove; om Eftermiddagen tog ieg til Baagøe, for at følge med min Svigermoder til Stege, som tilforn havde giort Aftale med hendes Mand H. Raae, at mødes på Forligelse Comissionen, for at afgiøre deres Ceparation. Ovenmeldte Aften kom vi til Møen og laae til Jan Møllers i Kochsebye. Tirsdagen 15. Einden N.W. en Storm og Regnbøijer. Samme Dag kørte Jan for os til Stege, hvor de begge toe mødte på Forligelse Comissionen, men blev ikke forliget. Kom samme Aften tilbage igen til Jans, hvor vi laae endnu den Nat, da Stormen var saa haard, at vi ikke kunde roe over. Samme Aften fæstede ieg en Høstmand fra Haarbølle, acorderet for Dagen 14 Skilling."
De næste dage går med at pløje, der rives hø sammen og sættes i stak og der køres tørv hjem.
Christian Madsen ankommer fra Bogø for at "bygge det nye Loft over Kelderstuen."
Friederick kører tørv til Bogø til svogeren Christen.
De 1000 mursten skal transporteres til Bogø til Svigermoderen, men tager vand ind og man må gå i land på Bogø, losse stenene og øse båden. RS låner en båd hos Wilcken til hjemturen og er første hjemme "kl. 12 om Natten."
På en tur til Stubbekøbing indkøber RS mere bygningstømmer, og får hjælp af Peder Keeling til at transportere det hjem.
Den 21. "Ieg begiønte at brække ned paa den gamle østre Gavl." RS bliver først færdig med dette arbejde dagen efter.
Den 24. "Timmermændene reiste Underdelen paa den østre Gavle af den Søndre Længe. Om Eftermiddagen seilte ieg til Wordingborg med 6 Lam, som Smiden i Castrup havde kiøbt af 2 Rdl stk., kom hjem om natten kl. 11." De næste dage får tømmermændene rejst den sidste del af gavlen, og RS begynder så småt at mure, mens karlen Hans slår ler. Tømmermændene forlader Farø for denne gang. Endnu en høstmand bliver fæstet, denne gang Jørgen Stisen fra Bogø, som skal have 4 Rdl.Foto: Jørgen Stæhr
Krustadehit
Af Jørgen Stæhr 30.1.2013
Det sidste skud på en perlerække af meningsfyldte foreninger, tarteletforeningen, havde sit første medlemsmøde for et par dage siden og det var en klar succes. Der mødte, trods det faktum, at der samme aften var dansk Melodi Grand Prix i fjernsynet, hele 36 deltagere op i Idrætsforeningens klublokale hvor bestyrelsen havde foretaget allehånde forberedende øvelser. Der var dækket smukt op, og det kulinariske resultat af ledelsens grundige overvejelser stod parat til at blive fyldt i de ventende sprøde tarteletter, som jævnfør overskriften faktisk er en slags krustader. Eller er det omvendt? Den forventningsfulde / nysgerrige læser er vel på dette tidspunkt ved at gå ud af sit gode skind for at få at vide hvad bestyrelsen i sin visdom havde valgt som fyld så her følger menuen: Til forret skaldyrssalat i deliciøs dressing pyntet med en delikat salat af rosenkål og ruccola. Hovedretten bestod af stuvning med andebryst løg og svampe med en grønkålstatar som pynt. Og afslutningsvis en vildt lækker chokoladetartelet med limemarinerede ananas. Under den efterfølgende kaffe gik snakken lystigt. Det næste møde blev aftalt til en gang i løbet af foråret. De formodentligt mange interesserede vil blive holdt orienteret ved opslag i Tidende.Fra Bogø Løbeklubs kartoffelløb i 2011. Foto: Hanne Stæhr
”Giv dine ben til Afrika”
Bogø Idrætsforening arrangerer ”Giv dine ben til Afrika”:
Danmarksindsamling med P4 løber og DGI i uge 6 – 2013.

Det sker søndag den 3. februar 2013 kl. 09.00 – 10.30.

Vi starter alle sammen fra BIF’s klublokale på Skovvangen 8, 4793 Bogø By. Den lyse grønne ø.

Opstart af nyt begynderhold kl. 9.00: BLÅT HOLD, til 5 km eller 30 min. Det er et 12 ugers program, hvor man faktisk kan nyde at løbe eller gå 5 km, uden at smage blod.
Ruter 5 km, 10 km eller (mindre eller flere km) alle kan være med.
For alle der melder sig ind i løbeklubben giver klubben kr. 20,00 pr. nyt medlem.
Pr. km der løbes eller gås på denne dag til dette arrangement, giver klubben / LØB & GANG: kr. 2,00 pr. km. Alle kilometer vil blive registret og alle de dejlige penge der kommer ind, går til denne fine DANMARKSINDSAMLING..

Vi glæder os til at se jer til en god mulighed for at støtte op om en god sag.
På vegne af BIF, LØB & GANG, med venlig løbe og gå hilsen, Jesper.

Se mere information på Klubbens hjemmeside: www.louisdengode.dk eller ring til Jesper på: 21363578.Foto: arkiv
Fra Biografen i Stege
Drengerøve på slap line - igen
”Alle for to” fortsætter der hvor ”Alle for én” slap. Komedien har Danmarkspremiere torsdag d. 31. og fortsætter i BIO hele den følgende uge. For tidspunkter se annoncen eller hjemmesiden.

De tidligere så udadskillelige Nikolai, Ralf og Timo er blevet splittet af Nikolais fængselsophold. Da han kommer ud på prøve, vender han sit tidligere kriminelle liv ryggen og begynder som pædagogmedhjælper i en børnehave. Da Ralf og Timo – imod alle odds – har succes med et kup, har de ikke længere brug for deres gamle ven. Men efter Nikolai har fået afslag på et lån til en ny lejlighed, lykkes det ham dog at overtale Ralf og Timo til at sætte deres kontante udbytte fra kuppet som sikkerhed for lejligheden. Men da bankdirektøren snyder dem og selv napper pengene, må de tre finde sammen igen, få hævn over bankbanditten og skaffe pengene tilbage.

Hovedrollerne spilles endnu en gang af Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg og Jonatan Spang. Trekløveret instruktør Rasmus Heide, manuskripgforfatter og skuespiller Mick Øgendahl og producer Ronnie Fridthjof har denne gang fået hjælp af Anders Thomas Jensen på manuskriptsiden.

Udover de nævnte tre medvirker Kim Bodnia, Stine Stengade, Martin Buch, Gordon Kennedy, Kurt Ravn, Lise Koefoed og Laura Christensen.Foto: arkiv
Fra Biografen i Stege
Svimlende smuk opdagelsesrejse
Har man set traileren til ”Ekspeditionen til verdens ende” ved man, hvad der venter en: De smukkeste naturoptagelser man overhovedet kan forestille sig. Det er fotografen Per Bak Jensen, der er mester for de unikke billeder fra Nordøstgrønland. Dokumentarfilmen får Danmarkspremiere på onsdag d. 6. februar kl. 19 og vises igen ved en eftermiddagsforestilling i BIO fredag d. 8. kl. 14.15.

Instruktøren Daniel Dencik, der sidste år vandt REEL TALENT AWARD for sin debutfilm ”Moon Rider” om cykeltalentet Rasmus Quaade, har samlet et hold af kunstnere og videnskabsmænd, der på en tremastet skonnert stævner ud mod verdens ende: de hastigt smeltende ismassiver i det nordøstlige Grønland. Blandt besætningsmedlemmerne ses Minik Rosing, professor i geologi, billedkunstnerne Tal R og Daniel Richter, Jens Fog Jensen, arkæolog, Morten Rasch, geograf,  ekspeditionsleder og kaptajn Jonas Bergsøe og pilot og zoolog Jeppe Møhl.

I virkeligheden var der tre runder af ekspeditionen af sted med forskellig besætning. Denciks var nummer to. Daniel Dencik er egentlig svensk. Hans forældre er svenske, han er født i Sverige og kom til Danmark som treårig.  Han er også forfatter og bruger filmklipperuddannelsen til at finansiere sit forfatterskab med, sidst en prisnomineret digtsamling ”Via katastroferne”.

Det er en vaskeægte eventyrlysten opdagelsesrejse til de sidste hvide felter på verdenskortet. Her stifter besætningen bekendtskab med imaginære teltpladser, isbjørnemareridt og en helt ny dyreart, og undervejs åbnes der for en række spørgsmål af basal, eksistentiel karakter.

Filmoplevelsen kan krydres med en lille indledende servering grønlandske rejer. Pris: 85,- kr., og billetten skal købes i forsalg senest d. 4. februar. Hvis man vælger rejerne fra, koster billetten 60 kr., og her er der ingen forsalgspligt.
Klik på annoncerne for at besøge firmaernes hjemmesiderBogø netop nu
Klik på billederne for at se dem større

Bogø netop nu
Hvis man som kunde i Dagli'Brugsen lørdag den 27. januar købte en Danmarksindsamlingsplasticpose kunne man få sine varer pakket OG bragt hjem af IG'ere – Foto: Hanne Stæhr
Bogø netop nu
Nicole benyttede sig af tilbuddet – Foto: Hanne Stæhr
Bogø netop nu
For kr. 50 kunne man af en IG'er få støvsuget sin bil – pengene gik til Danmarksindsamlingen – Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
I Bogø Idrætscenter kunne børn i lørdags blive underholdt af IG'ere – også et led i Danmarksindsamlingen. Foto: Jørgen Stæhr
  Bogø netop nu
Mads – godt hjulpet af Anna – på forhindringsbanen opstillet af IG'ere til børnelegedag i Bogø Idrætscenter ifm Danmarksindsamlingen – Foto: Hanne Stæhr
Bogø netop nu
Lille frk. Schrøder er flyvende sammen med IG'erne i hallen – Foto: Hanne Stæhr
Bogø netop nu
Tartelisterne arbejdede koncentreret med at forberede lækre tarteletter ved Bogø Tarteletlaugs arrangement lørdag – Foto: Jørgen Stæhr
Bogø netop nu
Hygge ved tarteletbordet lørdag aften – Foto: Jørgen Stæhr
Kyndelmisse på Bogø


Traditionen tro fejres der kyndelmisse i Bogø Kirke d. 2. februar.
Vi starter med en musikgudstjeneste kl. 17.00. Bagefter er der spisning i Bogø Præstegård. Spisningen koster 50 kr. at deltage i, børn spiser gratis.
Tilmelding til spisningen skal finde sted senest torsdag d. 31/1 til Trine Brandt Konggaard på tlf. 2581 5776

Vel mødt!


Efterlysning

Betræk til elkøretøj er fløjet væk fra Tårnbakken 62, da det stormede meget.
Det er gråt kraftigt plastik. Hvis nogen har fundet det, venligst kontakt:
S .Egebo, Tårnbakken 62
55 89 43 27 / 41 10 99 96
Generalforsamling i Bogø Idrætscenter

Sted: Bogø IF’s klublokale
Dato: 20 februar 2013 kl. 19:00
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

Pbv
Ulrik Bonnerup
Formand
Mit kæreste eje på Bogø

Husk at det er den 31. januar at TV2 vil komme i forsamlingshuset den 31. januar fra 14-18. Der er tilmelding hos Annelise Hansen og der er fri entré. Der vil kunne købes kaffe og kage, øl og vand. Alle vil få vurderet deres kæreste eje og TV2 vil tage de bedste ting med i programmet. For mere information kontakt Lars Muus lars.muus@live.dk
Forrygende koncert i Biografen i Stege


Forrygende koncert i Biografen i Stege
9. februar kl. 13.00
Pris 100,-
Billeter kan bestilles på www.biostege.dk
Se mere her
Dagens ret Bogø Pizzaria

Uge 6:
Kyllinge-fillet, serveret med ovnstegte kartofler, champignonsauce, samt frisk mix salat og dressing.

Uge 7:
BLAND SELV PIZZA
(lille kr. 45,-)

Uge 8:
Skinkeschitzel serveret med fløde-kartofler, frisk mix salat og dressing.

Uge 9:
Engelsk bøf , serveret med pommes frites, frisk mix salat, dressing samt bearnaisesauce.

Uge 10:
Hjemmelavet Ribbensteg serveret med hvide kartofler, rødkål og surt, samt brun sauce

Pris Dagens Ret KUN KR 69,-
Mandag-Torsdag gives et glas vin , en øl eller vand pr. person.
Drikkevarer leveres ikke med ud af huset.


De urørlige

Publikum kan slet ikke få nok: Den geniale franske komedie "De urørlige" spiller i BIO søndag d. 3. februar kl. 20 samt mandag d. 4. kl. 14.15.
Til leje på Bogø Navigationsskole

Totalrenoveret lejlighed med bl.a. helt nyt badeværelse med gulvvarme, helt nyt køkken, nye gulve m.v. Adgang til have. Ialt 85 m2. Mdl. leje kr. 5.150 excl. forbrug. 3 mdr. depositum.
Hund ikke tilladt.
Besigtigelse kan aftales på:
tlf. 44 48 14 44
Solcelleanlæg som kan overvåges direkte fra din computer, iPad eller smartphone.

Se mere her
Med tilladelse fra Storm P Museet
Nyhedsbrev
Hvis du gerne vil modtage vores ugentlige nyhedsbrev, så skriv din E-mail-adresse i feltet nedenfor og klik på "tilmeld".